دانلود کارت ویزیت گچ کاری و بنایی

گچکاری نیز مانند بسیاری از مشاغل ساختمانی نیاز به یک کارت ویزیت مناسب دارد.
کارت ویزیت گچکاری باید متناسب با این شغل طراحی شود.
طراحی کارت ویزیت گچکاری می تواند بصورت یک رو و دورو طراحی شود.
گچکاری ساختمان به مجموعه عملیات ساختمانی جهت سفیدکاری سطوح دیوارهای خام، شمشه گیری دیوارها و لبه ها و دور پنجره ها، شاقول و تراز کردن دیوارها، گونیا کردن کنج ها و زیرسازی دیوارها جهت آماده سازی سطوح برای اجرای کاغذ دیواری یا دیوارپوش یا نقاشی ساختمان می گویند.
طرح کارت ویزیت گچکاری به صورت لایه باز در سایت پارس گرافیک طراحی شده است.
در سایت پارس گرافیک کارت ویزیت گچکاری بصورت دو رو و با پسوند psd طراحی شده است.