پوستر psd لایه باز انتخابتی

پوستر انتخاباتی مانند سایر اقلام انتخابات همانند بروشور و کارت ویزیت انتخابات یکی از با اهمیت ترین روش های تبلیغات محسوب می شود.
در طراحی پوستر انتخاباتی باید اصولی همچون نحوه جانمایی تصویر، شعار تبلیغاتی و نام نامزد انتخابات بطور دقیق رعایت شود.
آنچه در طراحی پوستر های انتخاباتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تصویر جذاب و کاملا شفاف از نامزد انتخاباتی و نام نامزد انتخابات است که برای همگان کاملا خوانا باشد.
در طراحی پوستر انتخاباتی باید از پرداختن به توضیحات فرعی پرهیز شود و طرح کاملا خلوت و گویا باشد.
استفاده از رنگ مناسب نیز یکی از فاکتور های با اهمیت است .