سرنسخه پزشک

سرنسخه، به برگه ای گفته می شود که درآن عموماً مشخصات پزشک یا آن مرکز درمانی عنوان شده است. در این برگه، پزشک معالج می تواند تجویز و یا توضیحات پزشکی خود را درج کند. معمولا رنگ این برگه باید به گونه ای باشد که در آن خوانایی وجود داشته باشد. رنگ های سفید و سبز یا آبی روشن در طراحی سرنسخه مناسب می باشند. بهترین ابعاد سرنسخه A5 و A4 است و باید ساده طراحی شود. برای طراحی سرنسخه، کاغذهای تحریر ساده بهترین گزینه است زیرا انواع گلاسه و … می توانند در زمان استفاده از روان نویس بر روی آنها دچار پخش شدگی جوهر شوند. شرکت پارس گرافیک طرح های سرنسخه پزشک را با طراحی های مختلف و حرفه ای بصورت لایه باز روی سایت پارس گرافیک قرار داده است. دانلود سرنسخه، دانلود طرح سر نسخه پزشک، طرح سر نسخه، پارس گرافیک